Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.