Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali; kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.