Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 73

Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayit itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!' Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti