Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.