Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.