Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Kitab (Al Quraan) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,