Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 227

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.