Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 226

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.