Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 162

Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.