Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 161

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.