Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 122

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu atas segala umat.