Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 121

Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.