Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 116

Mereka (orang-orang kafir) berkata: 'Allah mempunyai anak'. Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.