Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 115

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.