Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 103

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.