Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 104

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 'Raa`ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.