Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?'