Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?'