Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 218

Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),