Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 217

Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,