Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 204

Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?