Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 203

lalu mereka berkata: 'Apakah kami dapat diberi tangguh?'