Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 193

dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),