Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 192

Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,