Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad dan Tsamud.