Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

dan kaum Ibrahim dan kaum Lut,