Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.