Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan): 'Rasailah azab yang membakar ini'.