Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

(Akan dikatakan kepadanya): 'Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya'.