Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar.