Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).