Maryam

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.