Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 95

Katakanlah: 'Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul'.