Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 94

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka: 'Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?'