Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

'Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.'