Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.