An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 99

Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya.