An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 100

Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.