Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 59

kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,