Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 58

Mereka menjawab: 'Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,