Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Ibrahim berkata: 'Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat'.