Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

Mereka menjawab: 'Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa'.