Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (dari padamu).