Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.