Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 99

Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.