Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Ia berjalan di muka kaumnya di Hari Kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi.