Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 96

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata,