Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 95

Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Mad-yan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa.