Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.