Huud

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 82

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,